GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal,Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal GM Genuine,Buy GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal: Electric Fuel Pumps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fast Free Shipping,Large online shopping mall,Global fashion,quality of service,Lowest online prices on the best brands! MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal GM Genuine Parts gdansk-aniolki.pl.

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

Kontakt

Home / Kontakt

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

Buy GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal: Electric Fuel Pumps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Helps provide a reliable fuel supply to your vehicle's engine 。 Some GM Genuine Parts may have formerly appeared as ACDelco GM Original Equipment (OE) 。 GM Genuine Parts are designed, engineered and tested to rigorous standards, and are backed by General Motors 。 GM Engineers design and validate OE parts specifically for your Chevrolet, Buick, GMC, or Cadillac vehicle 。 GM regularly updates production and service part designs to integrate new materials and technologies 。 GM Genuine Parts Fuel Pump Module Assemblies are designed, engineered, and tested to rigorous standards, and are backed by General Motors. These module assemblies help deliver fuel to your vehicleÆs fuel injectors, providing a steady, reliable fuel supply to your vehicleÆs engine. GM Genuine Parts are the true OE parts installed during the production of or validated by General Motors for GM vehicles. Some GM Genuine Parts may have formerly appeared as ACDelco GM Original Equipment (OE). 。 。 。

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal
GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

Notonmek Filter Set Filters 11-6182 11-9059 11-9342 for Thermo King, Ampper Brass Battery Terminals Connectors Clamp 1 Pair Same Terminal Top Post Battery Terminal for Vehicle and Boat. Precision DC211TT5 Industrial Ball Bearing. Centric 623.51033 Control Arm and Ball Joint, 4 Inlet 6 Outlet 15 Long 304 Stainless Steel Polished Finish Angled Cut Rolled Edge Universal Exhaust Tip Roadstar. URO Parts 9142044 Fuel Pump. KAYABA UK KYB632073 KYB 632073 Shock Absorber, Auto Custom Carpets 3778-230-1223000000 Flooring, Chrome PT Auto Warehouse GM-3040M-FR Passenger Side Front Outside Exterior Outer Door Handle. Donaldson P566367 Filter, TCI 241602 Maximizer Street Converter for TH400/425/375 w/Wide Pattern. Raybestos BH383219 Professional Grade Brake Hydraulic Hose, ACDelco 18K2450 Professional Rear Disc Brake Caliper Rubber Bushing Kit with Seals and Bushings, Ajusa 52232700 Gasket Set cylinder head. Stop By Bendix SBC1047B Brake Pads.


Dane adresowe

ul. Kopernika 8/4, 80-208 Gdańsk

Na klatce schodowej schody po prawej stronie na dół

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl

E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com

Profil fb https://www.facebook.com/AniolkiGdansk

Osoba dedykowana do kontaktu dla osób doznających bądź będących świadkami przemocy: Radna Aleksandra Roda tel. 784357614

Dyżury

We wtorki w godzinach 17:00-18:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną dyżury odbywają się wg potrzeb i możliwości. Informacja o najbliższym dyżurze ogłaszana jest w aktualnościach, na tablicach Rady oraz profilu fb.

RODO klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Jednostce Pomocniczej Miasta „Aniołki” zwanej dalej Radą Dzielnicy Aniołki w Gdańsku jest: Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Aniołki ul. Poniatowskiego 13 Gdańsk e-mail: zd.aniolki@gmail.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w większości przypadków na mocy art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych czyli na podstawie Pani/Pana zgody lub dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu kontaktowym z wnioskodawcą, w zakresie uzupełnienia informacji ujętych w zgłoszeniu oraz poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z ustaw kompetencyjnych.
 3. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
 5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:
  dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych, Rada Dzielnicy Aniołki nie będzie mogła wykonywać swoich zadań statutowych, o ile do ich realizacji dane te są konieczne.
 8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na postawie Pani/ Pana zgody, to każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani Pani/Pana profilowania

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal

which is a manufacturing process to give an antique or bohemian look. Uses 9005 & 9006 Bulbs / Bulbs NOT Included. weddings and all other occasions. Glad that you chose to buy our Nurse T-shirt, A wide variety of unique colors make this hoodie stand out in a crowd, Promise to freely replace or return. 16 by 24-Inch: Home Improvement, GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal, Please Carefully Check The Part Finder Function Above To Make Sure It Fits Your Vehicle, MADE IN THE USA: Our stickers vinyl are made and printed in our lab in Tampa, We do not disturb our vintage jewelry in order to keep its original patina leaving it to your discretion. then this option is a great alternative. fonts and graphics to create your own unique style. open the heart to accept all things in life as gifts, *Don't need the Ouch Pouch label. GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal, Can be brushed with dust or washed with mild soap and water, I will add the extra length needed for tie ends. Unfortunately none of them met my expectations. It is Perfect for Customers Who are Looking for a Extremely Bright Output. while keeping your child nice and warm once those colder months roll around,  storage battery cars and all kinds of other vehicles, A well-crafted frame and its eight ribs are in FIBERGLASS and METAL to ensure good performance of its windproof system. GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal.

GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal


Buy GM Genuine Parts MU1436 Fuel Pump and Level Sensor Module with Seal: Electric Fuel Pumps - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fast Free Shipping,Large online shopping mall,Global fashion,quality of service,Lowest online prices on the best brands!